آب و هوا

Dec 15, 2017 - Fri
Tehran, IR
آسمان صاف
2°C آسمان صاف
باد 4 متر بر ثانیه (m/s), غرب
رطوبت 78%
فشار 764.32 میلی متر جیوه (mmHg)
پنجشنبه12/14 جمعه12/15 شنبه12/16 یکشنبه12/17 دوشنبه12/18
آسمان صاف
2/2°C
آسمان صاف
8/-2°C
آسمان صاف
7/-2°C
بارش خفیف باران
6/-3°C
آسمان صاف
-2/-7°C