آب و هوا

Apr 22, 2018 - Sun
Tehran, IR
ابرهای پارچه پارچه شده
14°C ابرهای پارچه پارچه شده
باد 3 متر بر ثانیه (m/s), شمال غربی
رطوبت 44%
فشار 759.06 میلی متر جیوه (mmHg)
شنبه04/21 یکشنبه04/22 دوشنبه04/23 سه شنبه04/24 چهارشنبه04/25
آسمان صاف
14/14°C
بارش باران
7/2°C
بارش خفیف برف
3/-1°C
کمی ابری
5/-0°C
بارش خفیف باران
10/8°C