آب و هوا

Feb 21, 2018 - Wed
Tehran, IR
ابرهای پراکنده
12°C ابرهای پراکنده
باد 3 متر بر ثانیه (m/s), جنوب غربی
رطوبت 40%
فشار 762.82 میلی متر جیوه (mmHg)
چهارشنبه02/21 پنجشنبه02/22 جمعه02/23 شنبه02/24 یکشنبه02/25
آسمان صاف
12/-5°C
بارش خفیف برف
2/-5°C
برف
1/-5°C
بارش خفیف برف
0/-4°C
بارش خفیف باران
3/2°C