آب و هوا

Oct 18, 2017 - Wed
Tehran, IR
آسمان صاف
17°C آسمان صاف
باد 3 متر بر ثانیه (m/s), جنوب و جنوب شرقی
رطوبت 20%
فشار 768.07 میلی متر جیوه (mmHg)
چهارشنبه10/18 پنجشنبه10/19 جمعه10/20 شنبه10/21 یکشنبه10/22
آسمان صاف
17/7°C
آسمان صاف
17/7°C
آسمان صاف
18/6°C
آسمان صاف
17/5°C
بارش خفیف باران
9/3°C